Ι. Διπλωματικές σχέσεις

H Ελλάδα  διατηρεί Πρεσβεία στο Βουκουρέστι, Γενικό Προξενείο στην  ίδια πόλη, καθώς και Γενικό Προξενείο στην Κωστάντζα.

 

II. Συμβατικό πλαίσιο

·         Συμφωνία για την Τελική Ρύθμιση της αποζημίωσης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των επαναπατριζομένων Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από τη Ρουμανία (Αθήνα, 23.02.1996)

·          Σύμβαση δικαστικής αρωγής επί αστικών και ποινικών θεμάτων

·         Συμφωνία Επανεισδοχής (Αθήνα, 06.06.1994)

·         Μορφωτική Συμφωνία (Βουκουρέστι 03.11.1995)

·         Συμφωνία για τη συνεργασία στην επιστήμη και την τεχνολογία (Βουκουρέστι, 14.12.1993)

·         Συμφωνία για την έγκαιρη γνωστοποίηση πυρηνικού ατυχήματος και την ανταλλαγή πληροφοριών για πυρηνικές εγκαταστάσεις (Αθήνα, 10.03.1995)

·          Συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας (Αθήνα, 24.05.2002)

·         Συμφωνία πενταετούς προγράμματος αναπτυξιακής συνεργασίας (Βουκουρέστι, 20.07.2002).

 

ΙΙI. Πολιτικές σχέσεις

Η Ελλάδα και η Ρουμανία συνεργάζονται παραδοσιακά στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανισμών και πρωτοβουλιών: ενεργή συνεργασία των δύο χωρών στον ΟΑΣΕ, τη Διαδικασία Συνεργασίας Ν.Α. Ευρώπης (“Διαβαλκανική Συνεργασία”, “SEECP”), στο SECI  και στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).

 

Το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων βρίσκεται σε εξαιρετικό σημείο, καθώς η Ελλάδα είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν υποστηρίξει ενθέρμως και με ουσιαστικό τρόπο, τόσο την ένταξη της Ρουμανίας στο ΝΑΤΟ όσο και την έγκαιρη ολοκλήρωση των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε. Ήταν η 5η χώρα-μέλος της ΕΕ και η 1η από τα παλαιά μέλη που κύρωσαν την Συνθήκη Προσχώρησης της Βουλγαρίας & Ρουμανίας στην ΕΕ, σε πανηγυρική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την οποία προσκλήθηκαν να παρακολουθήσουν οι Πρόεδροι Δημοκρατίας των δύο χωρών (02.11.2005).

 
- Επισκέψεις

Aπό ελληνικής πλευράς, το 2004 πραγματοποιήθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές επισκέψεις Ελλήνων αξιωματούχων σε όλα τα επίπεδα:

·         Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Στεφανόπουλου

·         Υπουργού Εξωτερικών κ. Μολυβιάτη, (στα πλαίσια  υπουργικής συνόδου της Διαβαλκανικής Συνεργασίας – SEECP)

·          Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Σκανδαλάκη

·         Υπουργού Εθνικής Αμύνης κ. Σπηλιωτόπουλου

·         Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης κ. Τσιαρτσώνη

·         Υφυπουργού Δημόσιας Τάξεως κ. Μαρκογιαννάκη

·         Ιδιαίτερη σημασία και δημοσιότητα δόθηκε από ρουμανικής πλευράς στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.Βαρθολομαίου, τον Οκτώβριο 2004.

·         Από ρουμανικής πλευράς, σημειώνεται η παρουσία του ρουμάνου Προέδρου κ. Iliescu στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων και του Π/Θ κ. Nastase στην τελετή λήξης.

 

Σημειώνονται, τέλος, όσον αφορά στο 2005, η συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή με τον Πρόεδρο Basescu  την 11η 5.05 στο Βουκουρέστι και η επίσκεψη εργασίας του Ρουμάνου Πρωθυπουργού κ. Popescu Tariceanu στην Αθήνα την 6η 7.05, οι οποίες συνέβαλαν στη διεύρυνση των διμερών σχέσεων.

 

ΙV. Οικονομικές σχέσεις

Τα τελευταία τέσσερα έτη παρατηρείται σημαντική αύξηση των ελληνικών επενδύσεων στη Ρουμανία, παρά την ύπαρξη ακόμη αριθμού θεμάτων που αντιμετωπίζουν  οι Έλληνες επενδυτές, τα οποία συνδέονται κυρίως με δομικές δυσχέρειες γραφειοκρατικού χαρακτήρα. Η ελληνική επενδυτική δραστηριότητα εκτείνεται σε ευρύ φάσμα οικονομικής δραστηριότητας: τραπεζικός τομέας, τηλεπικοινωνίες, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κατασκευές, τρόφιμα-ποτά, ναυτιλιακά, κλωστοϋφαντουργία, πληροφορική, ασφάλειες, είδη συσκευασίας, πλαστικά, φαρμακευτικά και καλλυντικά.

 

Το 2005, σύμφωνα με  στοιχεία της ΕΣΥΕ οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 6,17 % σε σχέση με το 2004 και έφθασαν τα 509,49 εκατ.  Δολάρια ΗΠΑ ενώ, αντίθετα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 13,72 % και έφθασαν τα 538,12 εκατ.  Δολάρια ΗΠΑ.

 

Κατά το α΄ εξάμηνο 2006, οι εξαγωγές της Ελλάδος στην Ρουμανία έφθασαν σε 313,33 εκατ Δολ. ΗΠΑ. έναντι εισαγωγών 299,71 εκ. Δολ. ΗΠΑ.

 

Σύμφωνα με επίσημα ρουμανικά στοιχεία , η χώρα μας κατέχει την 9η θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στη Ρουμανία με 3164 επιχειρήσεις και με συνολικό επενδυμένο εκεί κεφάλαιο 505,5 εκ. Ευρώ. Σύμφωνα όμως με ορθότερες εκτιμήσεις, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των τριών πρώτων ξένων επενδυτών, με 800 περίπου ενεργές επιχειρήσεις και συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο που υπολογίζεται  σε 3 δις Ευρώ.

 

Η ελληνική επενδυτική δραστηριότητα εκτείνεται σε ευρύ φάσμα οικονομικής δραστηριότητας: τραπεζικός τομέας, τηλεπικοινωνίες, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κατασκευές, τρόφιμα-ποτά, ναυτιλιακά, κλωστοϋφαντουργικά, πληροφορική, ασφάλειες, είδη συσκευασίας, πλαστικά, φαρμακευτικά και καλλυντικά.

 

Από το Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) για τη Ρουμανία προορίζονται 70,43 εκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2002, από τα οποία το 79% για έργα επισήμως προτεινόμενα από τη Ρουμανική Κυβέρνηση, το 20% για ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις και το 1% για το Ταμείο Μικρών Έργων.

 

Μέσω του Γραφείου του Εθνικού Συντονιστή έχουν κατατεθεί  και προεγκριθεί από την 10η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΟΑΒ προς περαιτέρω αξιολόγηση οι ακόλουθες δύο προτάσεις, α) Πρόταση για την Ανακαίνιση/εκσυγχρονισμό του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Κοστάντζας και β) Πρόταση για δημιουργία Ιατρικού Περιφερειακού Διαμετακομιστικού Κέντρου στο Targu Mures, ενώ έχει ήδη αποσταλεί με ΧΕΠ μέρος της προβλεπόμενης προκαταβολής.

 
V.Πολιτιστικές σχέσεις

·         Διοργάνωση έκθεσης «Ολυμπιακές Δάδες» (15.5.2004)

·         Συμμετοχή Ελλάδας σε 8ο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου με την ταινία «Βασιλιάς» - Μάιος 2004

·         Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Μορφωτικής Συμφωνίας που υπογράφηκε το Νοέμβριο του 1995, προωθείται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή ίδρυση Ελληνικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στο Βουκουρέστι, σε κτίριο που θα παραχωρηθεί από το ρουμανικό κράτος.

 

VI. Ομογένεια

Υπάρχουν περί τους 6.500 ομογενείς σε ολόκληρη τη Ρουμανία.

 

VII. Στοιχεία Πρεσβείας

Επικεφαλής Αρχής : κ. Αθανάσιος Δενδούλης, Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄

Τηλεφωνικό κέντρο: 004021 209.41.70-4,          

Φαξ : 004021 209.41.75,

e-mail: grembassy@grembassy.ro