Παρακαλούμε πριν την εγγραφή σας, να διαβάστε τους όρους συμμετοχής στα δρομολόγια μας. Από τη στιγμή που κάνετε κράτηση στην εταιρία μας, θεωρούμε ότι έχετε αποδεχθεί τους παρακάτω όρους:

1.       ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το ταξιδιωτικό μας γραφείο δεν είναι παρά ένας μεσολαβητής ανάμεσα στους  ταξιδιώτες και τον τόπο προορισμού τους. Για το λόγο αυτό το γραφείο δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς, κλοπές, απώλειες, φθορές αποσκευών και αντικειμένων ή πιθανές καθυστερήσεις στη διάρκεια του δρομολογίου ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις λόγω εκτάκτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας. Φυσικά, τόσο η ευσυνειδησία όσο και η υπευθυνότητα και η πείρα των ανθρώπων του γραφείου μας, έχουν σαν αποτέλεσμα να καταβάλουμε πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω ανωμαλιών, με τον καλύτερο τρόπο.

2.       ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Κάθε ταξιδιώτης έχει την ευθύνη για την προσκόμιση των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων, όπως διαβατήρια, θεωρήσεις, πιστοποιητικά. Βέβαια, το γραφείο μας ευχαρίστως προσφέρει τη βοήθεια του στην έκδοση αυτών των εγγράφων, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταλογιστούν ευθύνες ή υπαιτιότητα για τυχόν καθυστερήσεις ή αδυναμία στην εξασφάλιση τους. Επίσης ο κάθε ταξιδιώτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης συναλλάγματος, καθώς και για γούνες, τιμαλφή, φωτογραφικές μηχανές και συναφή αντικείμενα. Οι ταξιδιώτες είναι επίσης υπεύθυνοι να φτάσουν έγκαιρα στα σημεία προσέλευσης. Σε περίπτωση που κάποιος καθυστερήσει, ο αρχηγός του δρομολογίου έχει το δικαίωμα να αναχωρήσει, με συνέπεια ο ταξιδιώτης να χάσει το δρομολόγιο του, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση.

3.       ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το γραφείο μας καταβάλλει φυσικά κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και συνεπέστερη εφαρμογή των προγραμμάτων. Όμως. απρόβλεπτες καταστάσεις ή γεγονότα είναι δυνατό να επιβάλουν τη διαφοροποίηση του προγράμματος, πριν την αναχώρηση ή κατά τη διάρκεια του δρομολογίου. Και πιο συγκεκριμένα:

Α) Πριν την αναχώρηση:

Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα ή και να διαμορφώσει την τιμή του σε κάποια στιγμή. Σ' αυτή την περίπτωση, ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει προκαταβάλλει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση από την πλευρά του. Σε περίπτωση που αυξάνεται η τιμή λόγω συναλλαγματικής διαφοράς ή αύξησης του ναύλου μέχρι ποσοστού 10%. στην τιμή πώλησης, δε δικαιολογείται η ακύρωση της συμμετοχής χωρίς να κρατηθούν τα ακυρωτικά. Επίσης το γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε δρομολόγιο για λόγους ασφαλείας, σκοπιμότητας ή μη συμπληρώσεως του απαραίτητου αριθμού συμμετοχών, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης μεγαλύτερη από την επιστροφή των χρημάτων που έχει εισπράξει.

Β) Διάρκεια δρομολογίου:

Ο αρχηγός του δρομολογίου έχει το δικαίωμα να κάνει ελαφρές τροποποιήσεις, αν πρόκειται να αντιμετωπίσει κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανώτερη βία (καιρικές συνθήκες, κήρυξη ή απειλή πολέμου, επαναστάσεις, πολιτικές αναταραχές, απεργίες, εξτρεμιστικές ενέργειες, κλείσιμο οδικών οδών, ακυρώσεις δρομολογίων), όλα τα έκτακτα έξοδα για τη χρησιμοποίηση άλλου πιο δαπανηρού μέσου επιβαρύνουν τους ταξιδιώτες εφόσον είναι φανερό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψη τους.

Γ) Κρατήσεις θέσεων:

Για να είναι έγκυρη η κράτηση θέσεων στην εκδρομή πρέπει να καταβάλλεται το 100%. της τιμής συμμετοχής για κάθε θέση. Τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Οι κρατήσεις γίνονται μέχρι την εξάντληση των θέσεων.

Δ) Αλλαγές θέσεων:

Για τους ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με πούλμαν, η αλλαγή θέσεων είναι υποχρεωτική. Η καρτέλα αλλαγών θέσεων δίνεται στην αναχώρηση.

4.       ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ακύρωση θέσης είναι δυνατόν να γίνει από μέρους των ταξιδιωτών. Για το λόγο αυτό ακύρωση δρομολογίου η οποία θα ζητηθεί 10 ημέρες πριν την αναχώρηση, γίνεται δεκτή χωρίς καμία επιβάρυνση. Ακύρωση σε χρόνο μικρότερο από 10 ημέρες και μέχρι 5 ημέρες πριν την αναχώρηση επιβαρύνεται με κράτηση 20% πάνω σε όλο το ποσό των εξόδων συμμετοχής. Σε χρόνο από 5 ημέρες και μέχρι την ώρα της αναχώρησης, δε γίνεται δεκτή για οποιονδήποτε λόγο. Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός μέχρι την ώρα αναχώρησης, να τον ζητήσει με κάθε νόμιμο μέσο. Επίσης το γραφείο μας έχει όλο το δικαίωμα να ματαιώσει του δρομολογίου, τη στιγμή που θα υπάρξουν ειδικοί λόγοι που την επιβάλλουν. Στις παραπάνω περιπτώσεις, δε γίνεται αποδεκτή καμία απαίτηση χρημάτων, εκτός από την επιστροφή αυτών που κατέβαλε ο ταξιδιώτης.

5.       ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Βάσει ισχυόντων ειδικών ναύλων και ισοτιμιών 30 ημερών πριν από τις προγραμματισμένες αναχωρήσεις.

6.       ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Οι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό πηγαίνουν στην τράπεζα ή σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος με το διαβατήριο τους και αγοράζουν το συνάλλαγμα τους, που αντιστοιχεί με 2.500 περίπου δολάρια για όλες τις χώρες.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή των εκδρομέων, σημαίνει την αυτόματη και χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή όλων των όρων.