ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
                  Ρ.Μ. ΒΙΛΤΣΕΑ - ΑΘΗΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ LUNİ  
ΤΡΙΤΗ MARŢİ 10.00
ΤΕΤΑΡΤΗ MİERCURİ  
ΠΕΜΠΤΗ JOİ 10.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ VİNERİ  
ΣΑΒΒΑΤΟ SÎMBĂTĂ 10.00
ΚΥΡΙΑΚΗ DUMİNİCĂ  

PLECĂRİ DİN R.M. VILCEA SPRE GRECİA

 

 

 

 

 

Lilian Express Travel © 2010 - info@lilianexpress.com