ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
                    ΤΟΥΛΤΣΕΑ - ΑΘΗΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ LUNİ  
ΤΡΙΤΗ MARŢİ 7.00
ΤΕΤΑΡΤΗ MİERCURİ  
ΠΕΜΠΤΗ JOİ 7.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ VİNERİ  
ΣΑΒΒΑΤΟ SÎMBĂTĂ 7.00
ΚΥΡΙΑΚΗ DUMİNİCĂ  

PLECĂRİ DİN TULCEA SPRE  GRECİA

 

 

 

 

 

Lilian Express Travel © 2010 - info@lilianexpress.com