ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
                 Αναχωρήσεις από Αθήνα

ΔΕΥΤΕΡΑ LUNİ 20.00
ΤΡΙΤΗ MARŢİ 13.00
ΤΕΤΑΡΤΗ MİERCURİ 20.00
ΠΕΜΠΤΗ JOİ 13.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ VİNERİ 20.00
ΣΑΒΒΑΤΟ SÎMBĂTĂ 13.00
ΚΥΡΙΑΚΗ DUMİNİCĂ 13.00 

PLECĂRİ DİN ATENA SPRE  ROMĂNİA

 

 

 

Lilian Express Travel © 2010 - info@lilianexpress.com