GENERAL TERMS AND CONDITIONS

 

1. Maximum weight of an acceptable parcel is 50kg.

2. The items must be enclosed in cardboard boxes with max dimensions of 50x50x50cm or other protective packaging that ensures their safe transport.

3. Each parcel must have an official LILIAN EXPRESS EL-RO SRL label stating the names of the sender and recipient as well as the destination city.

4. Hazardous materials are prohibited as well as items and materials whose transport is legally controlled (ammunitions, explosives, pharmaceuticals etc.).

5. We reserve the right to refuse transport of parcel with inapporiate packaging or containing prohibited items and materials.

6. During parcel hand-in we require a precise statement of the contents and overall value of parcels.

7. Customers may package their items in more than one parcel.

8. Parcel awaiting transport or receipt are kept in secure areas where access is limited to company employees only.

9. After every shift change, custody of stored parcels is transferred to the new shift.

10. Parcels can be picked up only in LILIAN EXPRESS EL-RO SRL agencies and recipients are required to provide legal identification and signature.

11. All the companies agencies are required to have parcel scales for the weighting of items.

12. Payment can be fulfilled during delivery and a legal receipt is provided.

13. The maximum duration of parcel transport between Greece and Romania cannot exceed 36hrs, and for national deliveries 24hrs, as is regulated by the Department of Transport.

14. The company is obligated to comply with all the rules and regulations of the Department of Transport.

15. Company employeed are obligated to safeguard customer items according to Greek and Romanian national legislation.

-------------------------------

CONDIȚII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POSTALE

1. GREUTATEA MAXIMA ADMISĂ ESTE DE 50KG/COLET.
2. PRODUSELE TREBUIE AMBALATE ÎN CUTII DE CARTON CU DIMENSIUNILE MAXIM 50/50/50 CM (L/l/h) SAU IN ALTE AMBALAJE CARE SA NU PERMITA SCURGEREA CONȚINUTULUI.
3. PE FIECARE COLET TREBUIE SĂ SE LIPEASCĂ ETICHETE CU DENUMIREA SOCIETATII NOASTRE LILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L., NUMELE DESTINATARULUI, ORAȘUL ÎN CARE TREBUIE SĂ AJUNGĂ COLETUL.
4. NU SE ACCCEPTĂ ȘI NU SE TRANSPORTĂ SUBSTANȚE ȘI MATERIALE INTERZISE DE LEGE (MATERIALE EXPLOZIBILE, INFLAMABILE, DROGURI, ETC).
5. PERSONALUL FIRMEI POATE REFUZA PRIMIREA COLETELOR CARE NU SUNT AMBALATE CORESPUNZĂTOR SAU CARE CONȚIN MATERIALE INTERZISE SAU PERISABILE.
6. PACHETELE SE PRIMESC ÎNSOȚITE DE VALOAREA DECLARATĂ ȘI DE NOTA DE INVENTAR SEMNATE DE EXPEDITOR.
7. NUMARUL MINIM DE TRIMITERI POȘTALE, CARE POT FACE OBIECTUL SERVICIULUI POȘTAL ESTE DE 1 (UNU) COLET.
8. COLETELE SE DEPOZITEAZĂ ÎN CAMERE SAU SPAȚII ÎNCUIATE IAR CHEIA ESTE ȚINUTĂ NUMAI DE PERSONALUL SOCIETĂȚII, INDIFERENT DACĂ ESTE AGENT DE TURISM SAU CONDUCĂTOR AUTO.
9. COLETELE SE PREIAU ȘI SE PREDAU ÎNTRE PERSONAL, NUMAI PE BAZĂ DE PROCES VERBAL SAU LISTE DE PACHETE LA PREDARE/PRIMIRE.
10. PREDAREA COLETELOR CĂTRE DESTINATAR, SE FACE NUMAI LA SEDIILE SOCIETĂȚII NOASTRE, PE BAZA DE C.I/B.I SAU PAȘAPORT ȘI SEMNATURA ACESTUIA.
11. LA TOATE PUNCTELE DE LUCRU DIN ȚARĂ CAT ȘI DIN BUCUREȘTI TREBUIE SA EXISTE CANTAR.
12. PLATA COLETELOR SE POATE FACE ȘI LA DESTINAȚIE, DOVADA PLĂȚII ESTE CHITANȚA ȘI FACTURA EMISE DE CĂTRE SOCIETATEA NOASTRĂ.
13. TERMENUL MAXIM DE LIVRARE AL COLETELOR ESTE DE MAXIM 36 DE ORE ÎN CAZUL TRIMITERILOR POȘTALE INTERNATIONALE, DAR ACESTA NU POATE DEPĂȘI LIMITELE PREVĂZUTE DE A.N.R.C.
14. SOCIETATEA RĂSPUNDE ÎN FAȚA ORGANELOR DE CONTROL ALE A.N.R.C.
15. PERSONALUL ARE OBLIGAȚIA SĂ ASIGURE SECRETUL TRIMITERILOR POȘTALE, CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE.